Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

MotivaatioTehdas
Postiosoite: Niemenkatu 2 A 13, 15140 LAHTI
Sähköposti: jyri.behm@gmail.com

Y-tunnus: 2740704-6 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyri Behm
Postiosoite: Niemenkatu 2 A 13, 15140 LAHTI
Sähköposti: jyri.behm@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Unelmien Elämä -uutiskirjeen tilaajat

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Unelmien Elämä -sivusto tarjoaa uutiskirjeeseen rekisteröityneille henkilöille ilmaista tietoa itsensä kehittämisestä, yrittäjyydestä, onnellisen elämän pilareista ja mielen hallinnasta. Rekisteriin kuuluville henkilöille voidaan myös lähettää markkinointiviestejä joko MotivaatioTehtaan tuotteista tai palveluista taikka kolmansien osapuolien tuotteista tai palveluista.

5 Rekisterin tietosisältö

Käyttäjiltä voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimet
  • sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun rekisteröity rekisteröityy Unelmien Elämä -nimiseen rekisteriin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisia rekisterejä ei pidetä. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10 Kielto-oikeus

Asiakkaalla (”Uutiskirjeen tilaajalla”) on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Asiakkaalla on myös oikeus poistaa tietonsa rekisteristä tai vaatia niiden poistoa, mikäli asiakas ei itse siihen kykene.