Aatteet ja elämänfilosofiat osa 1

 
aatteet-ja-filosofiat.jpg
 

Minua on jo pitkään kiehtonut tutkia ja oppia erilaisia elämäntyylejä, aatteita ja filosofioita. Olen lukenut kirjoja useista eri aatteista ja elämänfilosofioista viimeisen muutaman vuoden aikana. En kuitenkaan ole minkään yksittäisen aatteen tai elämäntyylin kannattaja, vaan pyrin omaksumaan eri aatteista ne asiat, joita pidän itseni kehittymisen kannalta tärkeinä ja oleellisena. En kävele tooga päällä, vaikka moni roomalainen filosofi siihen pukeutui. Stoalaisuudesta voi kuitenkin ammentaa paljon muita oppeja, kuten esimerkiksi meditointi ja mielen tyyneys ympärillä tapahtuviin asioihin.

Tämä tekstin on tarkoitus johdattaa sinua eri aatteiden ja elämänfilosofioiden pariin ja kuvailla asioita sekä toimintamalleja, joita voisit ottaa kokeiluun omaan elämääsi. Kirjoitus on pintaraapaisu esiteltävistä aatteista ja elämäntyyleistä, mutta jos innostut jostakin, niin kaikista esittelemistäni filosofioista löytyy runsaasti materiaalia opiskeltavaksi.

Tämän artikkelin jälkeen tiedät mitä on stoalaisuus, minimalismi, kaizen ja ikigai. Huomaa kuitenkin, että artikkeli on jaettu kahteen osaan, josta jälkimmäinen julkaistaan ensi viikolla.
 

Stoalaisuus – mielen tyyneyttä

Monelle lukijallemme stoalaisuus on varmasti entuudestaan tuttua peruskoulun historian tunneilta. Ei kuitenkaan haittaa, vaikka kuulisit stoalaisuudesta vasta nyt ensimmäistä kertaa, koska käymme lyhyesti läpi sen historian.

Stoalaisuus on lähtöisin antiikin ajan Kreikasta ja Roomasta. Stoalaisuus on elämänfilosofia, jonka ensimmäisiä alkuperäisiä opettajia olivat Marcus Aurelius, Seneca ja Epictetus. Tunnetuin näistä henkilöistä on Marcus Aurelius, joka toimi Rooman keisarina noin 2200 vuotta sitten.

Elämänfilosofian on tarkoitus opettaa ihmisille hyvä elämän taitoja. Elämänfilosofian keskeisimmän kysymyksen voi tiivistää yhteen kysymykseen: Kuinka voin elää hyvän elämän? Antiikin aikoina filosofia oli sama asia kuin nykyaikana on itsensä kehittäminen ja itsensä johtaminen. Elämä Kreikan ja Rooman suurissa kaupungeissa oli hyvin samanlaista kuin mitä se on nykypäivänä. Tehtiin töitä ja kohdattiin arkisia ongelmia. Ihmisillä oli siihen aikaan samoja elämään ja sen luonteeseen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä, kuin mitä ihmisellä on nykyisinkin. Olen lukenut jonkin verran stoalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta ja on hyvin hämmästyttävää, miten hyvin ne kirjoitukset koskettavat myös nykyajan ihmistä.

Stoalaisuuden ydinopetus on, että mikäli et pysty vaikuttamaan johonkin asiaa, tuohon asiaan ei silloin kannata tuhlata hetkeäkään ajatustyötä.

Opit, jotka suosittelen omaksumaan stoalaisuudesta:

  • Käytä energiasi ja kykysi niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa
  • Vastoinkäymiset ovat oppitunteja
  • Meditointi on avain mielenhallintaan
  • Arvioi kriittisesti omaa ajatteluasi ja valitse sellaiset uskomukset, jotka rohkaisevat sinua kohti parempaa elämää

Haluatko tutustua stoalaisuuteen enemmän? Suosittelen siinä tapauksessa aloittamaan kirjan: Seneca – Kirjeet Luciliukselle. 
 

Minimalismi – yksinkertaistamisen vapaus

Minimalismi ei alun perin ole ollut elämänfilosofia tai aate. Minimalismi on alkujaan abstraktin taiteen suuntaus esimerkiksi kuvataiteessa tai arkkitehtuurissa. Tässä kirjoituksessa minimalismi tarkoittaa elämäntapaa, jonka ajatuksena on yksinkertaistaa elämää kaikilla osa-alueilla.

Tunnetuimmat minimalistisen elämäntyylin edustajat ja aatteen eteenpäin viejät tulevat Yhdysvalloista. Tunnetuimpia tämän päivän minimalisteja ovat esimerkiksi The Minimalists – sivuston perustajat Ryan Nicodemus ja Joshua Millburn. Myös Suomesta löytyy minimalismiin keskittyneitä blogeja, kuten Minimalismi.net, jota kirjoittaa Teemu Kunto.

Minimalismi on siitä helppo aate, että siinä pyritään vapaaehtoiseen yksinkertaistamiseen, jokaisen yksilöllisistä lähtökohdista ja tarpeista lähtien. Minimalismi ei tarkoita kaikista tavaroista luopumista tai että muutat metsän keskelle tyhjään mökkiin. Elämäntyylin ajatus on, että omistat vain sen mikä on tarpeeksi. Tätä ajatusta on tarkoitus soveltaa ihan kaikkeen, kuten rahaan, ruokaan, tavaroihin, asuntosi kokoon tai vaikka puhelinsovelluksiin.

Minimalistinen elämäntyyli ei tarkoita askeettista, ankeaa tai teknologiavastaista elämäntapaa. Olemme Karoliinan kanssa harjoittaneet minimalismia jo kohta parin vuoden ajan. Me olemme luopuneet kaikista sellaisista asioista tai tavaroista, jotka eivät tuota meille mitään hyötyä tai iloa.

Elämässä on kuitenkin tarkoitus käyttää tavaroita ja rakastaa ihmisiä, eikä toisinpäin. Tuolla periaatteella olemme arvioineet jokaista tavaraa tai asiaa meidän elämässä. Minimalismi on tuonut meille suunnattomasti lisää aikaa ja vapautta elämäämme. Mitä vähemmän meillä on päätöksiä tehtävänä ja tavaroita hallittavanamme, sen vapaampaa elämää olemme kokeneet elävämme. Minimalismi on sellainen elämäntapa, johon suosittelen lämmöllä tutustumaan. Stoalaisuus ja seuraavassa osassa esiteltävät aatteet voivat olla ehkä edistyneemmille itsensä kehittäjille, mutta minimalismia on todella helppo alkaa toteuttamaan minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa.

Minimalismin ydinopetus on, että rakasta ihmisiä ja käytä tavaroita, eikä toisinpäin.

Opit, jotka voit ottaa minimalismista itsellesi:

  • Luovu sellaisista tavaroista, ihmissuhteista tai asioista, jotka eivät tuota sinulle iloa tai hyötyä.
  • Minimalismin periaatteita voit käyttää mihin tahansa ja missä tahansa. Olen esimerkiksi luopunut töissä kaikesta turhasta, enkä tulosta enää mitään papereita itselleni.

Suomeksi käännetty Marien Kondon kirja KonMari on mielestäni hyvä kirja, jonka avulla pystyt tutustumaan minimalismin periaatteisiin. Meidänkin minimalismi alkoi KonMari –kirjasta pari vuotta sitten.

Seuraavassa osassa esittelen Kaizen- ja Ikigai -elämänfilosofiat.
 

*Kirjoitus sisältää affiliate-linkkejä.